Billeje hos Avani Homes ApS

Lejebetingelser

Lejer skal være mindst 19 år samt haft kørekort i mindst 1 år.

Bilen må kun føres af lejer.

Ved lejens begyndelse betales et depositum på kr. 1000,-

Ved flere chauffører betales et engangsbeløb på kr. 200,- hver.

Skader med anden fører en lejer vil bliver opkrævet 100%.

Bilen er fuldt tanket ved lejemålets begyndelse og skal afleveres fuldt tanket.

Hvis bilen ikke er fuldt tanket vil der blive faktureret for brugt brændstof + kr. 150,-

Skader forvoldt på bilen i lejemålet ved selvforskyldt uheld betales af lejer, dog maks. kr. 5.000,- Vores selvrisiko hos forsikringen.

Bilen skal afleveres senest kl. 12.00 på afleveringsdagen.

Ved udeblivelse vil der blive faktureret antal timer á kr. 100,- + diverse udgifter der vedrører at bilen kommer tilbage.

Spirituskørsel accepteres ikke og vil blive anmeldt til Politiet.

Bilen skal afleveres i samme stand som ved lejemålets begyndelse. Alt synligt affald skal fjernes.

Ved brud på lejebetingelser vil eventuelt forudbetaling for lejeperiode være tabt og vil ikke blive refunderet.

Bilen må kun benyttes på vejnettet i byen. Overtrædelse af dette vil blive faktureret med kr. 1000,-

Bilen må ikke benyttes til transport af fisk og andet fangst. Overtrædelse af dette vil blive faktureret med kr. 1000,-

Bilen må ikke benyttes som indtjeningskilde til betalt kørsel.

Regler for afbestilling af reservationer

En reservation kan afbestilles op til 24 timer før startdato, uden at der kræves godtgørelse.

Ved forsinkelse eller aflysning af en reservation, der sker som følge af trafikale årsager umiddelbart før startdato, refunderes forudbetaling eller reservationen flyttes til en ny dato.

Avani Homes ApS l Aqqusinertaaq B-665 l 3961 Uummannaq l Greenland l CVR: 41042303

© copyright 2021